Streamsoft Prestiż - Akwizycja,Vanselling
Przeznaczenie modułu

Zadaniem aplikacji jest wsparcie pracy sprzedawców wykonujących zadania poza siedzibą firmy. W rezultacie zastosowania programu PRESELL, kadra zarządzająca jest w stałym kontakcie z rozproszonym działem handlowym, co pozwala na bieżąco śledzić wyniki. Ponadto, posiadając nieprzerwany dostęp do aktualnych informacji spływających z terenu łatwiej podejmuje się właściwe decyzje.

„Przeszłość”…

Do niedawna firmy związane z dystrybucją towarów posługiwały się tradycyjnymi metodami rejestrowania wizyt u klientów w postaci ręcznie wykonywanej dokumentacji. Sposób ten pochłaniał wiele cennego czasu dając w rezultacie nieprawdziwy obraz rynku.

i „teraźniejszość”…

Zastosowanie mobilnych komputerów wspartych nowoczesnymi technologiami przesyłu danych GSM zautomatyzowało ten proces pozbawiając go istotnych wad. Handlowiec posługujący się palmtopem wraz z aplikacją mobilną PRESELL może wykonywać obecnie szereg operacji na podstawie aktualnych danych pobranych z systemu informatycznego firmy, np. zbierać zamówienia od klientów, kontrolować ich zadłużenie, wystawiać faktury VAT, jak również rejestrować przyjętą zapłatę (KP). Bardziej efektywne wykorzystanie pracy przedstawicieli handlowych stało się możliwe dzięki szybkiej wymianie informacji pomiędzy firmą a przedstawicielami. Operacje wykonywane przez handlowców mogą być zapisywane w module CRM Zarządzanie Kontaktami w celu dalszej analizy.

Uzyskane korzyści:
 • Automatyzacja procesu eliminuje powstawanie błędów przy wprowadzaniu danych do systemu magazynowo-księgowego.
 • Oszczędność czasu przy wystawianiu faktur i innych dokumentów.
 • Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia realizacji zamówienia, tuż po przyjęciu go przez przedstawiciela.
 • Uzupełnienie dokumentacji papierowej przepływem danych w postaci elektronicznej zapewnia minimalizację błędów jakościowych i ilościowych.
 • Bardziej wydajna praca sprzedawcy.
 • Eliminacja możliwości nadużyć.
 • Lepsze planowanie załadunków.
 • Skrócenie czasu rozliczeń w centrali firmy.
 • Zwiększenie efektywności czasu pracy sprzedawcy.
 • Pełna informacja o zadłużeniach, udzielanych kredytach kupieckich- eliminacja nietrafionych kredytów.
 • Połączenie telefoniczne palmtopów przedstawicieli z centralnym systemem firmy usprawnia proces zbierania zamówień, zdobywanie nowych i utrzymywanie już istniejących kontaktów.
 • Zmniejszenie kosztów kadrowych poprzez redukcję zatrudnienia w dziale fakturowania i magazynowym.
 • Redukcja kosztów połączeń telefonicznych i faxowych.
 • Redukcja kosztów księgowych. Bezbłędne naliczanie podatków, rabatów, promocji.
 • Poprawa efektywności pracy magazynu przez eliminacje błędów oraz planowe obniżenie stoków magazynowych.
Aplikacja mobilna w vansellingu

Aplikacja mobilna PRESELL w zastosowaniu vansellingowym to usprawnienie pracy przedstawicieli handlowych - kierowców prowadzących sprzedaż bezpośrednio z samochodu wraz z wystawianiem dokumentów sprzedaży (faktury VAT) i rejestrowaniem pobranych należności (KP). Po porannej synchronizacji z systemem finansowo-księgowym działającym w firmie, kierowca wyrusza w teren z palmtopem, na którym ma podgląd danych o swoich kontrahentach, wykaz nierozliczonych faktur (zaległości płatnicze), warunki handlowe (upusty), stany magazynowe na samochodzie i aktualne ceny (promocje). W trakcie dnia, załączona do kompletu drukarka umożliwia wydrukowanie bezpośrednio u klienta wszystkich dokumentów związanych ze sprzedażą. Po wystawieniu wszystkich dokumentów w danym dniu kierowca może dokonać transmisji danych do systemu centralnego bezpośrednio w siedzibie firmy lub z dowolnego miejsca za pomocą technologii GSM. Zapis dokumentów w systemie centralnym następuje automatycznie lub na żądanie operatora systemu. Analogicznie następuje uaktualnienie danych przed rozpoczęciem sprzedaży w kolejnym dniu.

Aplikacja mobilna w presselingu

Aplikacja mobilna PRESELL w zastosowaniu presellingowym to usprawnienie pracy przedstawicieli handlowych zajmujących się zbieraniem zamówień w oparciu o aktualne stany wszystkich towarów występujących w magazynie głównym w centrali firmy. Zastosowanie zdalnej synchronizacji danych z wykorzystaniem technologii GSM pozwala pracować przedstawicielom handlowym w terenie i być w stałym kontakcie z centralą, bez względu na miejsce i czas. W siedzibie firmy, na serwerze dedykowanym dla mobilnej aplikacji, instalujemy i uruchamiamy oprogramowanie PRESELL SERWER odpowiedzialne za zarządzanie wymianą danych. Podczas każdego połączenia przedstawiciela handlowego z centralą, oprogramowanie PRESELL umieszczone na palmtopie automatycznie wymienia dane, które uległy zmianie od czasu ostatniego połączenia. Cały system obsługi sprzedaży jest prosty w instalacji i administracji. Nie wymaga on specjalistycznej wiedzy informatycznej do jego skonfigurowania i późniejszej obsługi.

copyright © Samba-SI Sp. z o.o. | Projekt i realizacja CUBE