PC Biznes - Aga

Program kadrowy i płacowy Aga - umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji kadr i płac oraz wydruk ponad 40 przydatnych formularzy. Wspomaga prowadzenie ewidencji czasu pracy i płac. Program jest w pełni przystosowany do zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych.
Z programu kadrowego Aga możliwe jest również wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR.

Ponadto program został wzbogacony nowatorską funkcjonalnością, dającą bogate i rozbudowane możliwości korzystania z fachowej pomocy prawnej (bezpośrednio w programie). ABC Pomoc prawna praktycznie z każdego miejsca w programie dostarcza odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapewnia dostęp do wskaźników i stawek kadrowych i płacowych oraz aktów prawnych, oszczędzając czas i zapewniając płynność pracy.

Program kadrowy i płacowy Aga pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na prostotę, logikę i ergonomię powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy.

 • Wprowadzanie danych kadrowych pracowników i właścicieli: dane osobowe, małżonek, dzieci, adres, wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy itp.), dane deklaracji ZUS, zdjęcie.
 • Prowadzenie ewidencji obecności.
 • Sporządzanie wydruków kadrowych: lista pracowników, umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenie, zaświadczenie o dochodach, umowa o dzieło, miesięczna i roczna karta ewidencji obecności i inne.
 • Naliczanie stawek urlopu, ekwiwalentu urlopowego i zasiłków chorobowych.
 • Możliwość przenoszenia pracowników do archiwum.
 • Liczenie płac dla umowy o pracę i umowy zlecenia.
 • Obliczanie płac i zasiłków dla właścicieli.
 • Rozliczanie uczniów, emerytów i rencistów.
 • Możliwość zdefiniowania pięciu składników do brutto oraz pięciu potrąceń.
 • Możliwość tworzenia list dodatkowych.
 • Grupowe wpisywanie wartości składników.
 • Sporządzanie wydruków płacowych: lista płac, lista dla kasjera, przelewy na konta osobiste, PIT 11, PIT 8b, PIT 4, PIT 40, PIT 8a, karta roczna wynagrodzeń,zestawienie miesięczne wynagrodzeń, lista funduszy pracodawcy, rachunek do umowy zlecenia, zestawienie o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Przelewy do deklaracji (wg nowego wzoru), w tym do PIT 8b w rozbiciu na urzędy skarbowe.
 • Definiowane zestawienia płacowe.
 • Eksport do programu PŁATNIK: formularze zgłoszeniowe (pracownicy, firma, właściciele), formularze rozliczeniowe (pracownicy, właściciele).
 • Prowadzenie wielu firm w wersji dla biur rachunkowych.
 • Praca w sieci komputerowej w wersji dla biur rachunkowych. Dostęp do prowadzonych firm z wielu stanowisk. W jednej firmie jednocześnie może pracować jeden użytkownik (opcja dostępna za dopłatą).
 • Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu.
 • Wykonywanie automatycznej kopii danych oraz kopii użytkownika.

Dla małych i mikro firm

Opcjanettobrutto
Wersja do 10 pracowników290,00356,70
Wersja do 20 pracowników370,00455,10
Wersja do 50 pracowników470,00578,10
Wersja bez ograniczenia ilości pracowników670,00824,10

Dla biur rachunkowych

Opcjanettobrutto
Wersja bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych do 20 firm790,00971,70
Wersja bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych do 50 firm890,001094,70
Wersja bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych bez ograniczenia ilości firm990,001217,70
Wersja sieciowa bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych do 20 firm1106,001360,38
Wersja sieciowa bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych do 50 firm1246,001532,58
Wersja sieciowa bez ograniczenia ilości pracowników dla biur rachunkowych bez ograniczenia ilości firm1386,001704,78

ABC Pomoc Prawna Kadry i Płace

Opcjanettobrutto
Dla wersji 1-stanowiskowej (cena za 1 szt.)396,00487,08
Dla wersji 2-stanowiskowej (cena za 1 szt.)396,00487,08
Dla wersji 3-stanowiskowej (cena za 1 szt.)348,00428,04
Dla wersji 4-stanowiskowej (cena za 1 szt.)312,00383,76
Dla wersji 5 i więcej stanowisk (cena za 1 szt.)276,00339,48

Długość abonamentu na ABC Pomoc Prawna Kadry i Płace wynosi 12 miesięcy.

Opis systemu pochodzi ze strony www.streamsoft.pl

copyright © Samba-SI Sp. z o.o. | Projekt i realizacja CUBE